Copyright ©bluefairytale
Bluefairytale  Duitsedoggen
update 21-5-2010
ook wij zijn lid van de nddc ,en fokken volgens de regels van de nddc
1. De fokker dient lid te zijn / te worden van de NDDC gedurende de publicatie van het nest op de puppylijst en tenminste 26 maanden gerekend van de geboortedatum van de pups lid te blijven; verder dienen hierbij de artikelen 11 t/m 15 van de Statuten in ogenschouw genomen te worden.


2. De fokker dient alle gevraagde gegevens op het FORMULIER VOOR PLAATSING OP DE PUPPYLIJST IN TE VULLEN, de gevraagde vergoeding te voldoen alvorens tot publicatie over gegaan wordt.


3. Aanvraag tot plaatsing op de puppylijst dient te geschieden binnen 10 dagen na geboorte van de pups.


4. Op de puppylijst staat naast gegevens van het nest en de ouders ook nadrukkelijk aangegeven, dat een aspirant-kopers vanaf de zevende week na de geboorte van de pups een kopie van het rapport van de nestcontrole kan aanvragen.


5. Er is geen sprake van een goed dan wel afgekeurd nest, maar een gekeurd nest, waarbij een formulier ingevuld wordt, waarin alle gegevens vermeld staan dus ook de feitelijke gegevens hoe de situatie door de nestcontroleur is aangetroffen. Een aspirant-koper kan die gegevens opvragen bij de “pupbemiddeling” en mede hierop een beslissing nemen of wel dan wel niet tot aanschaf van een pup overgegaan wordt.


Nestcontrole gebeurt in de periode tussen 14 dagen na geboorte en de dag waarop de pups 7 weken oud zijn. In voorkomende gevallen kan besloten worden tot een tweede nestschouw, die dan geschieden zal in de periode tussen 14 dagen na de geboorte en de dag waarop de pups 9 weken oud zijn.
Nesten, die het resultaat zijn van een inteeltcombinatie, komen niet voor publicatie  van pupinfo in aanmerking. Onder inteelt worden de volgende combinaties verstaan:

ook wij zijn lid van de nddc ,en fokken volgens de regels van de nddc
ook bij onze eerste A:nest hebben wij controle gehad.